กิจการสภาฯ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยวิสามัญที่ 3-2563 วันที่ 5 พ.ย 63 (จ่ายขาดเงินสะสม)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3-2563 ครั้งที่ 2 _20 ส.ค 63
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3-2563 _14 ส.ค 63
รายงานประชุมสภาวิสามัญที่ 2-2563 _26 มิ.ย 63
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 1/2563 (5 พ.ค. 63)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 (28 ก.พ.63)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยสามัญที่ 1-2563 (19 ก.พ 63)
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2563 และสมัยแรกของการประชุมสามัญประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยสามัญที่ 4-2562 (26 ธ.ค 62)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยสามัญที่ 3-2562 ครั้งที่ 2 (22 ส.ค 62)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยสามัญที่ 3-2562 (14 ส.ค 62)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยสามัญที่ 2-2562 (7 มิ.ย. 62)
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยวิสามัญ1-2562 (7พ.ค 62)
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 2/2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1-2562 _28 ก.พ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 4-2561 _29 พ.ย
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3-2561 ครั้งที่ 2 _24 ส.ค 61
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3-2561 _15 ส.ค 61
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2-2561 _30 พ.ค 61
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1-2561 _8 มี.ค 61