ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลยางฮอมร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบนมผงให้แก่เด็กในพื้นที่ตำบลยางฮอม

28 พ.ค. 2563 289 ครั้ง

เทศบาลตำบลยางฮอมร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบนมผงให้แก่เด็กในพื้นที่ตำบลยางฮอม

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ