ภาพกิจกรรม
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

17 ธ.ค. 2562 241 ครั้ง

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2562 ณ หอประชุม ร.ร.ยางฮอมวิทยาคม

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ