ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3

04 ก.ค. 2562 1719 ครั้ง

อบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมบ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ