ภาพกิจกรรม
กิจกรรม D Day ทำความสะอาดล้างหลังคาบ้านฯ

18 มี.ค. 2562 359 ครั้ง

กิจกรรม D Day ทำความสะอาดล้างหลังคาบ้าน ทำความสะอาดถนน ฉีดน้ำรดต้นไม้ สร้างความชุมชื่นในอากาศ พร้อมกันทั้งจังหวัดทุกหลังคาเรือน

18 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ