สถานที่ท่องเที่ยว
พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี

20 มิ.ย. 2562 665 ครั้ง

พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี

พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี บ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่ที่ 19 

พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี ตั้งอยู่เขตพื้นที่ของบ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่ที่ 19   เป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่บนเขาสูงเหนือบ้านน้ำแพร่ใต้ ทางหมู่บ้านได้ร่วมกันสร้างบันไดทางขึ้น-ลงพระธาตุ มีจำนวน 245 ขั้น และทางรถที่สะดวกขึ้น ปัจจุบันพระธาตุแห่งนี้เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของคนทั้งในและต่างถิ่นเป็นจำนวนมาก เป็นสถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมและพิธีทางศาสนาของหมู่บ้าน