ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม

03 ก.ค. 2563 130 ครั้ง

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางฮอม

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ