สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ.2560
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2559
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือน.
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
  วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู อยู่บ้านชมภู หมู่ที่7 เป็นน้ำตกที่สวยงานตั้งอยู่ที่เขตรับผิดชอบของเทศตำบลยางฮอม

_Wednesday ที่ 4 เดือน _F_Month_2 พ.ศ.2552


เป็นน้ำตกที่สวยงานตั้งอยู่ที่เขตรับผิดชอบของเทศตำบลยางฮอม

 

ประวัติน้ำตกศรีชมภู

น้ำตดศรีชมพูเดิมชื่อน้ำตกห้วยเลา มีเรื่องเล่านมาว่าที่น้ำตกลุกลงไปมีบันไดผา 13 ชั้นจะมีถ้ำเข้าไปภายในซึ่งมีของมีค่ามากมายเช่นพระพุทธรูปทองคำขันเงิน ขันทอง เรือสำเภาทอง ดาบ ครูบาทะนันชัยได้คิดที่จะนำของมีค่ามาสักการะที่วัดจึงให้พ่อเฒ่าอินทร์กับลุงหน้อยก๋าดำลงไปเอาของมีค่าเมื่อถึงภายในพบว่าเหลืองอร่ามไปด้วยทองคำพ่อเฒ่าอินทร์จับพระพุทธรูปองค์หนึ่งก็มีอาการคันทั่วร่างกายจนทนไม่ได้ต้องวางลงที่เดิมและรีบกลับขึ้นมา ไม่มีใครสามารถนำเอาสิ่งของอันมีค่าออกมาได้ มีแต่เพียงสิ่งอัศจรรย์มีผู้คนเห็นลำแสงพุ่งจากแนวถ้าขึ้นสู้ท้องฟ้าหรือลูกแก้วพุ่งขึ้นท้องฟ้าซึ่งมักมีผู้คนพบเห็นปรากฏในคืนขึ้น 14 ค่ำเดือน 3 และเป็นวันเดียวกับ วันไหว้ผีขุนน้ำ

 

 

   
   เข้าชม : 6991สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service