ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดรับรองเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ และการทำนิติกรณ์เอกสาร

24 มี.ค. 2563 199 ครั้ง

การคัดรับรองเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ และการทำนิติกรณ์เอกสาร

1.การรับรองเอกสารเพื่อการไปเรียนต่อในต่างประเทศ

https://youtu.be/POEQcJNHlus

2.การรับรองเอกสารเพื่อการไปทำงานในต่างประเทศ

https://youtu.be/liWAyfEjsdY

3.การรับรองเอกสารเพื่อการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

https://youtu.be/NXhVquNHf5U

4.การรับรองเอกสารเพื่อการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย

https://youtu.be/9j-SPmV2UAg

5.ข้อมูลทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

https://youtu.be/HE--SdZs43A

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563
15 ธ.ค. 2563 24
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของรางวัลเนื่องในวัน \"รวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2564\"
08 ธ.ค. 2563 36
แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบจ และนายก อบจ.เชียงราย
07 ธ.ค. 2563 26
แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบจ และนายก อบจ.เชียงราย
07 ธ.ค. 2563 39
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพและภาพถ่ายในงาน \"มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020\" (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2020)
07 ธ.ค. 2563 37
ประกาศ ทต.ยางฮอม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
05 ต.ค. 2563 81