ภาพกิจกรรม
มอบถุงยังชีพ โดยบริษัทศรีตรัง แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลยางฮอมจำนวน 66 ราย 28/5/63

28 พ.ค. 2563 170 ครั้ง

28/5/63 มอบถุงยังชีพ โดยบริษัทศรีตรัง แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลยางฮอมจำนวน 66 ราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ