ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลยางฮอมร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ หนองโบสถ บ้านป่าบง หมู่ที่ 1

07 พ.ค. 2563 137 ครั้ง

เทศบาลตำบลยางฮอมร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ หนองโบสถ บ้านป่าบง หมู่ที่ 1

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ