ภาพกิจกรรม
สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้ามอบพันธุ์กล้าไม้

05 พ.ค. 2563 403 ครั้ง

ขอขอบคุณ สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า ที่มอบพันธุ์กล้าไม้ ให้กับเทศบาลตำบลยางฮอม เพื่อนำไปปลูกเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ