สถานที่ท่องเที่ยว
จุดชมวิว วนอุทยานพญาพิภักดิ์

20 มิ.ย. 2562 967 ครั้ง

จุดชมวิว วนอุทยานพญาพิภักดิ์

ลานชมวิว

                   ลานชมวิวจุดที่ 1 ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสระมังกร (ภูหลงถัง) เป็นลานชมวิวที่สามารถมองเห็นธรรมชาติ สภาพพื้นที่โดยรอบของบ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลยางฮอม เขตพื้นที่อำเภอเทิง และชมพระอาทิตย์ขึ้น อีกทั้งมองเห็นไปยังยอดแหลมของภูชี้ฟ้า ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

                   ลานชมวิวจุดที่ 2 หรือจุดกางเต้นท์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตวนอุทยานพญาพิภักดิ์ เป็นลานชมวิวที่สามารถมองเห็นธรรมชาติ   และชมความสวยงามยามพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้อีกทางหนึ่ง