ร้านอาหาร
ชื่อ ร้านอาหารหลบมุม

17 ก.พ. 2563 48 ครั้ง

ชื่อ

หลบมุม (คาราโอเกะ)

ติดต่อสอบถาม

นางเทียม  ชัยนุภาพ

ระยะทางห่างจาก ทตยางฮอม

จาก ทต.ยางฮอม 3 กม.

เวลาเปิดปิด

ตามระเบียบกำหนด

การรองรับ

30 คน

การติดต่อ

08-7189-6476

ราคา

ตามความเหมาะสม

อื่นๆ

สถานบันเทิง

ร้านอาหารอื่น ๆ