โรงแรม/ที่พัก
ห้องพักตลาดสุขศรี

17 ก.พ. 2563 86 ครั้ง

 

ชื่อ

ตลาดสุขศรี

ติดต่อสอบถาม

คุณสุขศรี บุญสนอง

ระยะทางจาก ทต.ยางฮอม

-ประมาณ 1 กม.

เวลาเปิดปิด

24 ชม.

การรองรับ

 

15 คน  (5 ห้อง)

การติดต่อ

08-1132-9421

ราคา

200/คืน

อื่นๆ

มีตลาดร้านค้ากำไลทิพย์