สถานที่ท่องเที่ยว
สระมังกร (ภูหลงถัง)

20 มิ.ย. 2562 716 ครั้ง

สระมังกร (ภูหลงถัง) บ้านพญาพิภักดิ์

ตั้งอยู่พื้นที่บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เป็นสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขาซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปี  ชาวม้งเรียกว่า  ภูหลงถัง   คำว่าภู คือภูเขา  คำว่าหลงถังมาจากภาษาจีน  หมายถึง มังกร  ความหมายรวมแล้วหมายถึง สระน้ำมังกร เทศบาลตำบลยางฮอม จึงได้ร่วมกับบ้านพญาพิภักดิ์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยจัดสร้างรูปปั้นมังกร  และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระให้มีความสวยงาม