ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลยางฮอมขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เครื่องกันหนาวจากบริษัทศรีตรังแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลยางฮอม

04 ธ.ค. 2562 286 ครั้ง

เทศบาลตำบลยางฮอมขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เครื่องกันหนาวจากบริษัทศรีตรังแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลยางฮอม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ