ภาพกิจกรรม
การตรวจติดตาม เยี่ยมชม โครงการเพื่อความมั่นคงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ในพื้นที่วนอุทยานพญาพิภักดิ์

18 พ.ย. 2562 230 ครั้ง

การตรวจติดตาม เยี่ยมชม โครงการเพื่อความมั่นคงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ในพื้นที่วนอุทยานพญาพิภักดิ์ ในวันอาทิตย์ ที่17พ.ย.62 ณ บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่13 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย และการถ่ายทำรายการท่องเที่ยวไทย 1 ในโลก

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ