ภาพกิจกรรม
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

15 ต.ค. 2562 241 ครั้ง

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ใน ณ วัดป่าตาลใต้ และหอประชุมอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ