ภาพกิจกรรม
ตำบลยางฮอมเข้าร่วมโครงพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม

17 ก.ย. 2562 280 ครั้ง

ตำบลยางฮอมเข้าร่วมโครงพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ