ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

16 ก.ย. 2562 264 ครั้ง

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางฮอม

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ