ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562

05 ก.ย. 2562 234 ครั้ง

อบรมโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 30 ส.ค.2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลยางฮอม

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ