ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่ที่ 19

02 ก.ค. 2562 754 ครั้ง

อบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมบ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่ที่ 19

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ