สถานที่ท่องเที่ยว
พระธาตุกู่แก้วรัตนจุฬามณี

20 มิ.ย. 2562 757 ครั้ง

พระธาตุกู่แก้วรัตนจุฬามณี

พระธาตุกู่แก้วรัตนจุฬามณี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ วนอุทยานน้ำตกศรีชมพู หมู่ที่ 7  เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง บริเวณพระธาตุกู่แก้วรัตนจุฬามณีแห่งนี้มีจุดเยี่ยมชมและกราบไหว้สักการะหลายจุด

1.พระธาตุกู่แก้วรัตนจุฬามณี และพระเจ้าทันใจ

2.พระพุทธรูปปางเปิดโลก   

3.รูปปั้นท้าววิรูปักษ์   รูปปั้นพระพิฆเนศ

4.ศาลาพระพุทธรูปองค์ดำ

5.เสาร์หลักเมือง