ภาพกิจกรรม
งานวันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี พ.ศ.2562

28 ก.พ. 2562 396 ครั้ง

งานวันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันพุธที่ 27 ก.พ.2562 ณ ศาลารอยพระบาทฯ บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ