สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกแดนดง

20 มิ.ย. 2562 543 ครั้ง

น้ำตกแดนดง บ้านงามเมือง หมู่ที่ 11 

น้ำตกแดนดง ตั้งอยู่พื้นที่บ้านงามเมือง หมู่ที่ 11 เป็นน้ำตกที่ตั้งชื่อให้ใกล้กับชื่อลำห้วยแดนเมืองเรียกว่าตาดหมอก ซึ่งเป็นต้นน้ำจากยอดดอยแดนเมือง ในเทือกเขาดอยยาว ซึ่งเป็นผืนป่าที่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์ ผืนป่าน้ำตกแดนดงจึงจัดว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า และตลอดจนชุมชนที่อยู่รายรอบป่า เป็นน้ำตกที่สวยงาม เมื่อถึงน้ำตกชั้นแรกเราจะสัมผัสกับสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น เมื่อเดินขึ้นไปอีกนิด จะพบชั้นน้ำตกชั้นที่ 2 เรียกว่าตาดขอน มีความสวยงามเป็นแอ่งน้ำ ถัดขึ้นไปเป็นชั้นที่ 3 จะเป็นชั้นสุดท้าย เรียกว่าตาดฟ้าขาว