ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ 2563

26 พ.ย. 2563 28 ครั้ง