ภาพกิจกรรม
นายกอำโพน อโนราช พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลยางฮอม ร่วมกับบริษัทศรีตรังฯ แจกเครื่องกันหนาวให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลยางฮอม วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563

20 พ.ย. 2563 41 ครั้ง