สถานที่ท่องเที่ยว
โรงเรียนสมุนไพร บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15

20 มิ.ย. 2562 652 ครั้ง

โรงเรียนสมุนไพร บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 15 ตำบลยางฮอม  เป็นบ้านของนายสนั่น กิตติศักดิ์เจริญ เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ