สถานที่ท่องเที่ยว
สวนป่าจำปูดิน

20 มิ.ย. 2562 395 ครั้ง

สวนป่าจำปีดิน บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 9, 15

ตั้งอยู่พื้นที่บ้านห้วยสักเหนือ หมู่ที่ 15 เป็นสถานที่ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่  และยังเป็นแหล่งต้นน้ำของหมู่บ้าน และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ